Методика

Методика

ЩО Е ТО ФЕНОМЕН?

Във Вселената съществуват няколко вида полета: гравитационно,
електромагнитно, силово, слабо и торсионно. Последното има способността да
пренася информация от космоса до човека. Източник на тази информация е
Световното поле на съзнанието. До него могат да достигнат само определени
личности. Наричат ги Феномени, Ясновидци, Лечители, Екстрасенси, Гадатели… Те
имат способността да черпят от тази космическа информация, с помощта на своята
свръхразвита сензитивност, която ние назоваваме „Трето око”. Бучката захар,
гледането на карти, гледането на кафе, руните и всички други средства са само
връзката, отключването на тази дарба.

ЯСНОВИДЦИ И ЕКСТРАСЕНСИ ЗА 2012-ТА

Какви са всъщност тези хора. Точния и ясен отговор се крие точно в името им. Но как те постигат тези възможности? Не може ли всеки да бъде такъв…

Думата ясновидец, означава човек който вижда ясно, както в нястощето, така в миналото и бъдещето. Той вижда ясно! А какво виждат другите – затъмнено, празно или по-скоро нищо. Ясновидците виждат събитията във времето. При някои това е природна дарба, при други се е получило в процес на развитие.

Екстрасенсите са хора, които усещат нещата. Те усещат вибрациите и могат да им придадат точна визуална представа. Нещо, което е много важно за всеки човек. Докато не види нещо, човек не вярва.

Та тези хора имат достъп до информация. Те знаят как да я получат и как да борават с нея. За да достигнат до точна информация им трябва нишка от която да тръгнат. Не са от хората, които във всеки един момент знаят какво става и какво ще стане по целия свят.

Значи ли, че обикновенните хора (масово) са с притъпени чувства и не виждат ясно. Замъглено зрение… но от какво замъглено? Притъпени чувства, но защо?

В информацията посветена на тази тема става дума, че имат отворени центрове в тялото, които дават възможност да се стигне лесно и бързо да нужната информация.

След 2012 година Слънце ще има, планети ще има… ще има космос. Значи няма да се променят основните закони… ще има черно и бяло, ще има сравнение… но каква ще бъде разликата с това което е сега… хората ще могат . Няма да е като сега само отбрани хора да могат и по този начин да контролират масите хора.

Как бихте се чувствали в свят, в който всеки може да вижда бъдещето, да разбира мислите на другите. … Различен свят… без лъжи, без лицемерие и само истина… представете си го!