Магия

Карма обикновено свързваме със закона за каузалността- причина и следствие. Живота си, ние всички, градим на база изборите, които правим или не правим. Те от своя страна водят до определена събитийност, а всяко събитие има и свой резултат- карма.Към клас Кармични проблеми принадлежат Кармични натоварвания и Кармични магии.

>> Кармични натоварвания 
Продукт са най- вече на ‘утежнена’ карма. Понякога се случва да направим поредица от избори, чийто продукт не е благоприятен за нас. В същото време, с всеки нов избор, който правим, ние не целим изчистването на кармата от първият, а просто бягаме от нея. Идва момент, когато всичко това започва да тежи на Душата и тя решава да изчисти сама проблемите, като за целта избира ситуации в които това да може да стане. За съзнателното Аз, всичко това се струпва като множество проблеми, през които трябва да мием за относително кратък период от време.
Кармичните натоварвания имат няколко форми на проявление: 
>> Омагьосани кръгове 
при тях човек се оказва неспособен да реши възникналите емоционални проблеми, в рамките на един или няколко цикъла. Всеки избор който човек прави, го връща отново на изходна точка, като при това изход не се вижда.
Най- често ‘омагьосани кръгове’ се получават в резултат на емоции, към определен човек и са продукт на личния интимен живот.В разгледания случай, човек се оказва неспособен сам да прекъсне патологична връзка, въпреки че тя му носи само негативи. Подобен род връзки са привнесени от минали инкарнации и ако не се изчистят, продължават да се задълбочават в следващи съществувания.Същността на подобен проблем е събитие от минал живот, със силен емоционален заряд.В режим ясновидство, ‘лентите на съдбата’ на хората от омагьосания кръг, изглеждат свързани с особени пръстени.Две са основните форми на терапия: чрез регресивна хипноза и чрез хрономагия.
>> Кармична разплата
Говорим отново за проблем, привнесен от минало съществуване, където отношения с определен човек не са били изчистени напълно. Може да се касае и за взети решения, чиито последствия трябва да бъдат изживени в новата инкарнация.Проблема намира израз в настоящата действителност под формата на установена патологична връзка, която пречи на пълното личностно развитие на човек.Често срещана е комбинация с енергиен вампиризъм, или обсебване от човек.В режим ясновидство се виждат оплитания на два или повече съдбовни пътя.Корекция се прави само от специалист, чрез различни техники- най- вече от хрономагия. Ако връзките не са правилно прекъснати, може да се стигне до сериозно житейско объркване.‘Омагьосания кръг’, може да бъде форма на кармична разплата, като разликата е само в продължителността на действие.
>> Кармични уроци
Кармичните уроци не се различават коренно от кармичната разплата. Става дума за наложен период на катарзис, вследствие неусвоени, неправилно усвоени или не носещи желания продукт избори. Обикновено това е път, който избира самата душа. Проблема идва от постоянното повтаряне на идентични житейски ситуации, които трябва да бъдат изчистени с цел усвояване на урока. Характерно в случая е, че с времето ситуациите стават все по- тежки.
Трудно се диагностицира в режим ясновидство, корекция се прави най- вече с техники от хрономагията.
>> Кармичните магии

Tова са магически въздействия неизчистени в минала инкарнация и привнесено в нова. Проблемите започват да съпътстват живота, от самото раждане на човек. Детето е болнаво, повтарят се едни и същи тежки заболявания, или едни и същи житейски ситуации.Диагностицира се само на ясновидство. Изглежда като тъмно червени, подобни на съсиреци, петна в ‘кармичното поле’. Изчистването става с техниките на хрономагията.

>> Родови проклятия
Обикновено се получава, когато някой в рода извърши постъпка (силно негативна), заради което е прокълнат целия род. В случая не става въпрос, че някой следи кой какво прави, и ако сгреши го проклина. Самият акт на действието стимулира образуването на дисхармонично поле около извършителя, и по- късно на резонансен принцип, тази информация се прехвърля на целия род.Родовите проклятия са едни от най- тежките, но и най- ясно изразени енерго- информационни влияния.Проклятието действа до седмо поколение, след което спира, но по правило към пето поколение от рода не остава никой. Хората загиват от катастрофи или при мистериозни обстоятелства, повелят ги болести, или остават самотни за цял живот и не оставят поколение.В режим ясновидство родовото проклятие е изк;ючително характерно, вижда се като черно кълбо, от което излизат червени нишки и отиват в земята.Засягат се 2ра, 4та и 6та чакра, които проверени със църковна свещ дават червено оцветяване на пламъка, или се образуват червени кръгчета. Свещта силно пука и пращи.Изчистването става само от професионалист, по сложни схеми, които целят изчистването на влиянието от целият род едновременно. Работи се с огнена и земна стихия.

                                                                                                                                                        автор: Боян Станев Чародей