"ПРЕЖИВЯНО И СПОДЕЛЕНО" - интервю с реципиент на Маг Джиляна